Jutro podmioty, które kontynuują działalność, powinny ostatecznie otworzyć księgi rachunkowe na 2011 rok.
Nie tylko ostateczne zamknięcie, lecz także otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Oznacza to, że powinno nastąpić ono najpóźniej do 15 lipca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, a zatwierdzenie sprawozdania nastąpiło 30 czerwca.
Dorota Stangreciak-Karpierz, prawnik z Auxilium wyjaśnia, że przez otwarcie ksiąg rachunkowych rozumie się działania, powodujące zapisanie w księgach nowego roku obrotowego danych bilansu otwarcia. W praktyce mamy do czynienia z wstępnym otwarciem ksiąg – które powinno być dokonane w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia określonych zdarzeń, będących dniem początkowym roku obrotowego.
– Nastąpi to od dnia rozpoczęcia następnego roku obrotowego, rozpoczęcia działalności, zmiany formy prawnej, wpisu do rejestru połączenia lub podziału jednostki, rozpoczęcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego – twierdzi nasza rozmówczyni. Wynika to z obowiązku bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych określonego w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).
W praktyce księgowi po zamknięciu ksiąg jednego roku najczęściej dokonują weryfikacji bilansu otwarcia dokonanego z początkiem roku obrotowego.