Panuje zamieszanie w opodatkowaniu VAT likwidacji szkód związanych z umowami ubezpieczenia.

Według Izby Skarbowej w Warszawie od 1 stycznia 2011 r. usługi te świadczone przez podatnika, który nie jest ubezpieczycielem i ubezpieczającym, są zwolnione z VAT (interpretacja nr IPPP1/443-1284/10-2/AW). Odwrotne stanowisko prezentuje Izba Skarbowa w Poznaniu, nakazując naliczenie VAT od tego typu usług (interpretacja nr ILPP2/443-263/11-4/AW).

Zdaniem ekspertów rozbieżne interpretacje są skutkiem nieprecyzyjnej konstrukcji ustawy o VAT. Ponadto urzędnicy zbyt szeroko stosują orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (TS UE).