Według Izby Skarbowej w Warszawie od 1 stycznia 2011 r. usługi te świadczone przez podatnika, który nie jest ubezpieczycielem i ubezpieczającym, są zwolnione z VAT (interpretacja nr IPPP1/443-1284/10-2/AW). Odwrotne stanowisko prezentuje Izba Skarbowa w Poznaniu, nakazując naliczenie VAT od tego typu usług (interpretacja nr ILPP2/443-263/11-4/AW).

Zdaniem ekspertów rozbieżne interpretacje są skutkiem nieprecyzyjnej konstrukcji ustawy o VAT. Ponadto urzędnicy zbyt szeroko stosują orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (TS UE).

Jaka rada dla podatników? Należy występować o indywidualne interpretacje podatkowe.

Przepisy unijne

Regulacje zawarte w dyrektywie VAT zwalniają z podatku usługi nie tylko ubezpieczeniowe, ale również pokrewne świadczone przez brokerów i agentów. Nie zawierają jednak odrębnej zasady (np. jak przy usługach edukacyjnych) dla świadczenia usług i dostaw towarów ściśle związanych z tymi usługami.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP, zwraca uwagę na orzecznictwo TS UE. Można w nim odnaleźć podstawę do zwolnienia dla usług odrębnych od usług finansowych lub ubezpieczeniowych, które są niezbędne do wykonania usługi podstawowej (sprawa C-2/95 Sparekassernes Datacenter).

– W świetle prawa unijnego usługi likwidacji szkody świadczone na rzecz zakładu ubezpieczeń nie powinny być zwolnione z VAT (sprawa C-08/01 Taksatorringen) – dodaje Marek Wojda, doradca podatkowy w Baker & McKenzie.