Podatnicy, którzy wybrali sposób ustalania podstawy opodatkowania PIT przy zastosowaniu norm szacunkowych, w przyszłym roku będą płacić wyższy podatek.

Takie zmiany zawiera projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe regulacje zaczną obowiązywać 1 stycznia 2012 r. Podwyżki są skutkiem uwzględnienia przez ministra finansów wskaźnika wzrostu cen towarów produkcji rolniczej ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik ten w 2010 r. w stosunku do roku 2009 wzrósł o 7,5 punkta proc. (wyniósł 107,5).

Analiza tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego wskazuje, że większość norm została podwyższona. Podwyżka wynosi od kilku groszy do kilkunastu złotych. Przykładowo norma dla 1 mkw. uprawy w szklarniach roślin ozdobnych wyniesie 10,13 zł, co oznacza wzrost o 71 gr, a w przypadku uprawy grzybów i grzybni norma wzrośnie o 30 gr.