Podatnicy, którzy wybrali sposób ustalania podstawy opodatkowania PIT przy zastosowaniu norm szacunkowych, w przyszłym roku będą płacić wyższy podatek.

Takie zmiany zawiera projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe regulacje zaczną obowiązywać 1 stycznia 2012 r. Podwyżki są skutkiem uwzględnienia przez ministra finansów wskaźnika wzrostu cen towarów produkcji rolniczej ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik ten w 2010 r. w stosunku do roku 2009 wzrósł o 7,5 punkta proc. (wyniósł 107,5).

Analiza tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego wskazuje, że większość norm została podwyższona. Podwyżka wynosi od kilku groszy do kilkunastu złotych. Przykładowo norma dla 1 mkw. uprawy w szklarniach roślin ozdobnych wyniesie 10,13 zł, co oznacza wzrost o 71 gr, a w przypadku uprawy grzybów i grzybni norma wzrośnie o 30 gr.

Największe podwyżki dotyczą tych upraw i hodowli, gdzie kwotowe normy są najwyższe. I tak w przypadku upraw roślin in vitro norma wzrośnie ze 161,71 zł za 1 mkw. powierzchni półek do 173,84 zł. W przypadku koni hodowlanych norma wzrośnie z obecnych 323,41 zł do 347,67 zł.

Najmniejsze różnice wystąpią w produkcji drobiu rzeźnego (powyżej 100 sztuk). Od 1 sztuki indyka, kaczki gęsi lub kurczęcia normy będą wyższe odpowiednio o 5 gr, 2 gr, 8 gr i 1 gr.

Bez zmian lub z niewielką podwyżką muszą się liczyć podatnicy zajmujący się wylęgarnią drobiu, tj. kurcząt, gęsi, kaczek i indyków. Norma szacunkowa dla jednej sztuki będzie wynosić odpowiednio 1 gr (bez zmian), 8 gr (jest 7 gr), 2 gr (bez zmian) i 8 gr (jest 7 gr).