Listy polecone wysyłane przez organy administracji publicznej i sądy będą mogły być doręczane do skrzynek pocztowych, bez awizowania. Takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw, w tym m.in. Ordynacji podatkowej. Projektem, którego autorem jest powołana do walki z biurokracją Komisja Przyjazne Państwo w przyszłym tygodniu zajmie się Sejm.

– Osoba, która będzie chciała, aby wszystkie urzędowe pisma były doręczane bezpośrednio do jej skrzynki pocztowej, będzie musiała złożyć pisemny wniosek do operatora pocztowego – podkreśla Jarosław Ziobrowski, prawnik, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Z nowego sposobu doręczenia korzystać będą mogły tylko osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców pisma z sądu lub urzędu skarbowego w razie nieobecności adresata nadal będą awizowane.