Listy polecone wysyłane przez organy administracji publicznej i sądy będą mogły być doręczane do skrzynek pocztowych, bez awizowania. Takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw, w tym m.in. Ordynacji podatkowej. Projektem, którego autorem jest powołana do walki z biurokracją Komisja Przyjazne Państwo w przyszłym tygodniu zajmie się Sejm.

– Osoba, która będzie chciała, aby wszystkie urzędowe pisma były doręczane bezpośrednio do jej skrzynki pocztowej, będzie musiała złożyć pisemny wniosek do operatora pocztowego – podkreśla Jarosław Ziobrowski, prawnik, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Z nowego sposobu doręczenia korzystać będą mogły tylko osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców pisma z sądu lub urzędu skarbowego w razie nieobecności adresata nadal będą awizowane.

W ocenie Łukasza Kupca, eksperta podatkowego w KPMG, złożenie wniosku o doręczanie pism do skrzynki pocztowej pozwoli zaoszczędzić czas związany z koniecznością osobistego odbierania na poczcie awizowanych listów poleconych.

Eksperci zwracają jednak uwagę na pewne zagrożenia.

– Termin wyznaczony w doręczonym piśmie zacznie biec już od dnia, w którym listonosz pozostawi pismo w skrzynce adresata – podkreśla Jarosław Ziobrowski.

Problem może być, gdy podatnik będzie przebywał poza miejscem zamieszkania (np. w delegacji, na wakacjach) wskazanym jako adres do korespondencji.

Pomimo że nie będzie on miał świadomości dostarczenia pisma, termin na wniesienie np. odwołania od niekorzystnej decyzji podatkowej będzie liczony od dnia pozostawienia pisma w skrzynce pocztowej – ostrzega ekspert.

Łukasz Kupiec wyjaśnia, że ryzyko związane z nieodebraniem w odpowiednim czasie takiego listu ze skrzynki, polegające na skróceniu lub utracie terminu do dokonania czynności procesowej, będzie obciążać adresata, a przywrócenie terminu będzie możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

List polecony z urzędu trafi do skrzynki pocztowej podatnika bez awiza

Doręczenie pism będzie skuteczne, gdy podatnik złoży wniosek u operatora pocztowego na pozostawianie korespondencji w skrzynce pocztowej.

Listy polecone wysyłane przez organy administracji publicznej i sądy będą mogły być doręczane do skrzynek pocztowych, bez awizowania. Takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw, w tym m.in. Ordynacji podatkowej. Projektem, którego autorem jest powołana do walki z biurokracją Komisja Przyjazne Państwo w przyszłym tygodniu zajmie się Sejm.

– Osoba, która będzie chciała, aby wszystkie urzędowe pisma były doręczane bezpośrednio do jej skrzynki pocztowej, będzie musiała złożyć pisemny wniosek do operatora pocztowego – podkreśla Jarosław Ziobrowski, prawnik, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Z nowego sposobu doręczenia korzystać będą mogły tylko osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców pisma z sądu lub urzędu skarbowego w razie nieobecności adresata nadal będą awizowane.

W ocenie Łukasza Kupca, eksperta podatkowego w KPMG, złożenie wniosku o doręczanie pism do skrzynki pocztowej pozwoli zaoszczędzić czas związany z koniecznością osobistego odbierania na poczcie awizowanych listów poleconych.

Eksperci zwracają jednak uwagę na pewne zagrożenia.

– Termin wyznaczony w doręczonym piśmie zacznie biec już od dnia, w którym listonosz pozostawi pismo w skrzynce adresata – podkreśla Jarosław Ziobrowski.

Problem może być, gdy podatnik będzie przebywał poza miejscem zamieszkania (np. w delegacji, na wakacjach) wskazanym jako adres do korespondencji.

Pomimo że nie będzie on miał świadomości dostarczenia pisma, termin na wniesienie np. odwołania od niekorzystnej decyzji podatkowej będzie liczony od dnia pozostawienia pisma w skrzynce pocztowej – ostrzega ekspert.

Łukasz Kupiec wyjaśnia, że ryzyko związane z nieodebraniem w odpowiednim czasie takiego listu ze skrzynki, polegające na skróceniu lub utracie terminu do dokonania czynności procesowej, będzie obciążać adresata, a przywrócenie terminu będzie możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

List polecony z urzędu trafi do skrzynki pocztowej podatnika bez awiza

Doręczenie pism będzie skuteczne, gdy podatnik złoży wniosek u operatora pocztowego na pozostawianie korespondencji w skrzynce pocztowej.

Listy polecone wysyłane przez organy administracji publicznej i sądy będą mogły być doręczane do skrzynek pocztowych, bez awizowania. Takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw, w tym m.in. Ordynacji podatkowej. Projektem, którego autorem jest powołana do walki z biurokracją Komisja Przyjazne Państwo w przyszłym tygodniu zajmie się Sejm.

– Osoba, która będzie chciała, aby wszystkie urzędowe pisma były doręczane bezpośrednio do jej skrzynki pocztowej, będzie musiała złożyć pisemny wniosek do operatora pocztowego – podkreśla Jarosław Ziobrowski, prawnik, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Z nowego sposobu doręczenia korzystać będą mogły tylko osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców pisma z sądu lub urzędu skarbowego w razie nieobecności adresata nadal będą awizowane.

W ocenie Łukasza Kupca, eksperta podatkowego w KPMG, złożenie wniosku o doręczanie pism do skrzynki pocztowej pozwoli zaoszczędzić czas związany z koniecznością osobistego odbierania na poczcie awizowanych listów poleconych.

Eksperci zwracają jednak uwagę na pewne zagrożenia.

– Termin wyznaczony w doręczonym piśmie zacznie biec już od dnia, w którym listonosz pozostawi pismo w skrzynce adresata – podkreśla Jarosław Ziobrowski.

Problem może być, gdy podatnik będzie przebywał poza miejscem zamieszkania (np. w delegacji, na wakacjach) wskazanym jako adres do korespondencji.

Pomimo że nie będzie on miał świadomości dostarczenia pisma, termin na wniesienie np. odwołania od niekorzystnej decyzji podatkowej będzie liczony od dnia pozostawienia pisma w skrzynce pocztowej – ostrzega ekspert.

Łukasz Kupiec wyjaśnia, że ryzyko związane z nieodebraniem w odpowiednim czasie takiego listu ze skrzynki, polegające na skróceniu lub utracie terminu do dokonania czynności procesowej, będzie obciążać adresata, a przywrócenie terminu będzie możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach.