Czekają nas poważne zmiany w strukturze opodatkowania wyrobów energetycznych. Komisja Europejska chce odejść od obecnego systemu wyznaczania minimalnych stawek opodatkowania opartego na ilości danego produktu (euro/1000 l). Zamierza wprowadzić system, w którym minimalna stawka byłaby uzależniona od dwóch komponentów: emisji CO2 i energetyczności danego produktu. Co te zmiany będą oznaczać dla nas? Wzrost cen.
Elżbieta Lis, doradca podatkowy w KSP Legal & Tax Advice, tłumaczy, że źródłem emisji CO2 jest produkt energetyczny, a efektywność energetyczna oznacza faktyczną ilość energii, którą generuje dany produkt, mierzoną w gigadżulach.
– To nic innego jak wprowadzenie obok akcyzy podatku węglowego – komentuje Szymon Parulski, doradca podatkowy w Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi.
Tomasz Majnusz, konsultant podatkowy w KPMG Tax M. Michna, dodaje, że zmiany mają przyczynić się do preferencyjnego traktowania odnawialnych źródeł energii i zachęcać do korzystania ze źródeł energii o niższych poziomach emisji CO2.
Co te zmiany będą oznaczać dla nas? Wzrost cen.
Krzysztof Flis, doradca podatkowy w MDDP, przeanalizował dla „DGP” tabele opracowane przez KE. Wynika z nich, że minimalny poziom opodatkowania w stosunku do obecnych uregulowań węgla i koksu (w Polsce będą opodatkowane od 1 stycznia 2012 r.) wzrósłby ponad 13-krotnie, gazu ziemnego (w Polsce będzie opodatkowany od 1 listopada 2013 r.) ponad 8-krotnie, a LPG używanego do napędu samochodów 4-krotnie.
– Jedynie opodatkowanie biopaliw ma być preferencyjne. To ogromne wyzwanie dla krajów takich jak Polska, gdzie tradycyjne paliwa, np. węgiel, dominują w gospodarce krajowej i w gospodarstwach domowych – komentuje Krzysztof Flis.
Marcin Zimny, ekspert w CMS Cameron McKenna, jako przykład nowych stawek wymienia olej napędowy. Obecnie jest on opodatkowany na poziomie 330 euro/1000 l, a ma wzrosnąć do 412 euro/1000 l. Minimalna stawka na LPG wzrośnie ze 125 euro/1000 kg do 500 euro/1000 kg.
Według Szymona Parulskiego nowe stawki mogą spowodować, że cena paliwa przekroczy możliwości nabywcze wielu konsumentów.
Zmiany nie ominą też przedsiębiorców. Zdaniem Arkadiusza Juzwy, doradcy podatkowego ze Śląskiego Centrum Podatków, w polskich warunkach, gdzie w przemyśle znaczną rolę odgrywa węgiel, zwiększenie obciążeń podatkowych proponowanych dla tego produktu może być bardzo dotkliwe.
Nowe przepisy mają wejść w życie od 2013 roku, a nowe minimalne stawki podatkowe byłyby sukcesywnie wprowadzane od 2013 do 2018 roku. Propozycja KE zakłada, że kraje Unii będą mogły wystąpić o okresy przejściowe sięgające aż do 2023 roku. Teraz projektem zajmą się Parlament Europejski i Rada.
Polska przeciw podatkowi węglowemu
Małgorzata Brzoza | Ministerstwo Finansów
Polska prezentuje negatywne stanowisko odnośnie do propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej włączenia do systemu opodatkowania wyrobów energetycznych elementu opartego na emisji CO2. Polska gospodarka oparta jest głównie na węglu i propozycje UE powinny uwzględniać energy mix krajów członkowskich (m.in. aspekt bezpieczeństwa energetycznego). Państwa członkowskie nie powinny ponosić konsekwencji doboru źródeł energii, w szczególności jeśli jest to naturalny wybór oparty na posiadanych zasobach naturalnych.