Czekają nas poważne zmiany w strukturze opodatkowania wyrobów energetycznych. Komisja Europejska chce odejść od obecnego systemu wyznaczania minimalnych stawek opodatkowania opartego na ilości danego produktu (euro/1000 l). Zamierza wprowadzić system, w którym minimalna stawka byłaby uzależniona od dwóch komponentów: emisji CO2 i energetyczności danego produktu. Co te zmiany będą oznaczać dla nas? Wzrost cen.
Elżbieta Lis, doradca podatkowy w KSP Legal & Tax Advice, tłumaczy, że źródłem emisji CO2 jest produkt energetyczny, a efektywność energetyczna oznacza faktyczną ilość energii, którą generuje dany produkt, mierzoną w gigadżulach.
– To nic innego jak wprowadzenie obok akcyzy podatku węglowego – komentuje Szymon Parulski, doradca podatkowy w Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi.