Brak VAT od bezpłatnych porad będzie zależał od celu świadczenia tego typu usług - mówi Maciej Grabowski, wiceminister finansów.
Dzieci i nauczyciele stołujący się w szkołach są zwolnieni z VAT. Inni pracownicy szkoły zapłacą w cenie posiłku 8 proc. VAT. Teraz mamy wakacje. Wiele placówek organizuje letnie szkoły w mieście dla dzieci. Czy wtedy posiłek będzie wolny od VAT?
Tak. Wszystkie posiłki dla dzieci podawane w szkołach są zwolnione z VAT. Ważne jest, aby wyżywienie dzieci wpisywało się w rolę edukacyjną, wychowawczą lub opiekuńczą szkoły. Z drugiej strony stołówka szkolna nie może konkurować z innymi lokalami świadczącymi te same lub podobne usługi, ale już z podatkiem.
Czy nasze regulacje są zgodne z dyrektywną unijną?
W dyrektywie mowa jest o usłudze głównej i usługach ściśle z nią związanych. Tak samo to interpretujemy – posiłek w stołówce szkolnej jest usługą ściśle związaną z usługą główną edukacyjną, zwolnioną z VAT.
Dlaczego nauczyciel jest z VAT zwolniony, jak zje posiłek w szkolnej stołówce, a woźny już nie?
Woźny nie wykonuje funkcji przypisanych nauczycielowi, którego czynności wpisują się w usługę główną zwolnioną z VAT. Dlatego nie korzysta ze zwolnienia.
Takie rozgraniczenie komplikuje ewidencje podatkowe.
Może to być pewien kłopot, bo służby księgowe muszą wiedzieć, ile posiłków zostało wydanych dzieciom i nauczycielom, a ile innym pracownikom. W ewidencji pierwsza grupa osób i sprzedane dla nich usługi będą figurować ze zwolnieniem, a druga z 8-proc. stawką podatku. To jednak nie nowość, ponieważ tak samo jest przy świadczeniu wielu innych usług.
Czy nie można w ustawie o VAT zawrzeć definicji usługi pomocniczej?
Raczej nie. Rzeczywistość gospodarcza jest tak bogata, że stworzenie ogólnej definicji usług powiązanych z usługą główną nie jest raczej możliwe.
Nad czym teraz pracuje Ministerstwo Finansów?
Podpisałem właśnie interpretację ogólną dotyczącą odsprzedaży usług i towarów, np. mediów przez wspólnoty mieszkaniowe. Wynika z niej, że gdy usługę lub towar nabywa wspólnota w ramach zarządu nieruchomością wspólną, nie podlega VAT zadysponowanie tymi usługami lub towarami na cele wspólne. Jednak gdy wspólnota nabywa i odsprzedaje na rzecz poszczególnych lokatorów towary i usługi, VAT wystąpi.
Czy to jedyna interpretacja ogólna, jakiej możemy się spodziewać?
Nie. Jest też kolejna, dotycząca stosowania 0-proc. VAT do usług utrzymania akwenów i torów podejściowych. Pojawiły się wątpliwości, jak interpretować słowo „utrzymanie”. Tylko te usługi, które służą utrzymaniu akwenu, aby pozostał on w stanie niepogorszonym, są objęte 0-proc. VAT. Może to być falochron lub inne elementy służące utrzymaniu akwenu. Nie chodzi więc tylko o prace na samym obiekcie.
A co z usługami pro bono?
Tu też planujemy wydać ogólną interpretację. Będzie ona zawierała informację, że wyłączenie z opodatkowania VAT będzie uzależnione od celu działania świadczonych usług pro bono.