Wybierając się na wakacje do egzotycznego kraju, pamiętajmy, że jest wiele towarów, których nie można ze sobą przywozić w ogóle albo trzeba mieć stosowne zezwolenie.
Na teren UE nie można wprowadzać produktów pochodzenia zwierzęcego (czyli wyrobów zawierających mięso lub wyrobów mlecznych). Podróżni przywożący ze sobą produkty mięsne i mleczarskie zobowiązani są do umieszczenia ich w specjalnych pojemnikach znajdujących się na przejściach granicznych.
Zobacz co celnik zarekwiruje / DGP

Produkty żywnościowe

Żywność lub produkty pochodzenia roślinnego można przywieźć jedynie w ilości wskazującej, że jest to przywóz na własny użytek. Jednak tutaj obowiązują też limity.
– Podróżny może przywieźć do Polski do 5 kg świeżych owoców lub warzyw, 50 sztuk ciętych roślin ozdobnych, 1 cięte drzewko choinkowe i 5 sztuk ciętych roślin iglastych – tłumaczy Anna Ludkowska z Izby Celnej w Łodzi.

Leki i środki odurzające

Nie można bez zgody ministra zdrowia przywozić produktów leczniczych. Jeżeli ktoś przyjmuje stale leki, może przywieźć tylko do pięciu najmniejszych opakowań w przypadku produktów leczniczych, które nie są sprzedawane w Polsce. Podróżny nie może mieć przy sobie również środków odurzających, psychotropowych lub prekursorów (substancji pochodzenia naturalnego, które mogą być przetworzone w środki odurzające).
– Tylko w wyjątkowych okolicznościach dozwolony jest przywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze w ilości nie większej niż niezbędna na dwutygodniową kurację, o ile osoba przedstawi zaświadczenie o konieczności ich stosowania – mówi Anna Ludkowska.
Robiąc zakupy za granicą, warto też zwrócić uwagę na to, z czego wykonane są kupowane przez nas przedmioty. Warto upewnić się, czy dana rzecz nie została wykonana z rośliny lub zwierzęcia objętego ochroną na mocy konwencji waszyngtońskiej.

Zwięrzęta i rośliny

Zgodnie z tą konwencją nie wolno przywozić: wypchanych zwierząt i trofeów myśliwskich, wyrobów z kości, rogów, zębów zwierząt (kość słoniowa), naszyjników, pierścionków i innych wyrobów, które zawierają części roślin i zwierząt chronionych. Nie wolno też przywozić torebek, butów, portfeli, pasków do spodni wykonanych ze skór węży, krokodyli, waranów oraz lekarstw zawierających sproszkowane fragmenty zwierząt lub roślin.
Przepisy celne przewidują wyjątki. Podróżny może przywieźć do 125 g kawioru z ryb jesiotrowatych, 3 instrumenty muzyczne wykonane z wysuszonej łodygi kaktusa, 3 muszle skrzydelnika olbrzymiego, 4 muszle przydaczni.
Należy zachować ostrożność przy przywożeniu torebek, butów, pasków, ponieważ w niektórych przypadkach można przywieźć do 4 sztuk takich wyrobów na osobę, ale tylko wtedy, gdy wyroby te wykonane zostały ze skóry krokodyla. Osoba, która będzie przewoziła bez zezwolenia zagrożone gatunki, może otrzymać karę grzywny lub karę pozbawienia wolności do 5 lat.

Podróbki towarów

Warto też pamiętać, szczególnie robiąc zakupy w krajach nieprzywiązujących należytej uwagi do prawa własności intelektualnej, że nie wolno przywozić ze sobą towarów podrabianych i pirackich.