Podróżny korzystający ze swobody przemieszczania osób na obszarze Unii Europejskiej powinien pamiętać o limitach przywozowych. Bez dodatkowych podatków można przewozić towary na własny użytek, w celach niehandlowych. Każdy kraj może ustalić poziomy zakupów wyrobów akcyzowych, w szczególności produktów tytoniowych i alkoholu, które uznaje się za nabyte na własny użytek.
W krajach Unii Europejskiej, należących do strefy Schengen, każdy obywatel Wspólnoty może poruszać się bez żadnych ograniczeń, mając przy sobie jedynie dowód osobisty. Jednak nie oznacza to, że w swoim bagażu podróżnym może wszystko przewozić. W poszczególnych krajach członkowskich obowiązują limity przywozu i wywozu towarów.
Bez dodatkowych podatków można przewozić towary na własny użytek, w celach niehandlowych. Każdy kraj może ustalić poziomy zakupów wyrobów akcyzowych, w szczególności produktów tytoniowych i alkoholu, które uznaje się za nabyte na własny użytek.