Sam interes publiczny nie uzasadnia zwolnienia z VAT wszystkich usług o charakterze edukacyjnym.
W interpelacji skierowanej do Ministerstwa Finansów posłowie stwierdzili, że zwolnieniem z VAT powinny być objęte również usługi świadczone przez placówki pozaszkolne, m.in. z zakresu treningu pamięci, szybkiego czytania, prowadzenia korepetycji i kursów przygotowawczych do egzaminów. Ich świadczenie leży bowiem w interesie publicznym, a dyrektywa VAT zakłada stosowanie zwolnienia wobec podmiotów świadczących usługi w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży, o ile jest to związane z istnieniem interesu publicznego.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21769/11) zwróciło uwagę, że samo istnienie interesu publicznego nie jest wystarczające do zastosowania zwolnienia z VAT do określonych czynności.