Rodzice, którzy chcą skorzystać z ulgi prorodzinnej, zezwalając na wakacyjną pracę dzieci, powinni zwrócić uwagę na limit dochodów, jaki młodzież może osiągnąć.
Tylko zarobki do określonej kwoty nie pozbawią ich odliczenia od podatku związanego z wychowywaniem dzieci, czyli ulgi prorodzinnej.
Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów podkreśla, że odliczenie tej ulgi przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko mieszka z opiekunem, oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci, pod warunkiem że dzieci te uczą się lub studiują i nie uzyskały w roku podatkowym dochodów w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł.