Wybór opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów będzie możliwy przez podanie dostawcy towarów numeru identyfikacyjnego VAT UE.
W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowej nowelizacji ustawy o VAT. Wprowadza ona od 1 lipca zmiany dostosowawcze do przepisów wspólnotowych, tj. rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy VAT.
Projekt zakłada m.in. zmiany w zakresie wyboru opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 10 ustawy ust. 6 i 7 ustawy o VAT). Wybór ten będzie możliwy również przez podanie dostawcy towarów numeru identyfikacyjnego VAT UE. Tak jak obecnie podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami będą mogli wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów także przez złożenie pisemnego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego. Wybór opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów będzie wiążący dla podmiotu tak jak dotychczas, czyli 2 lata. Jednak w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych w nowelizacji zaproponowano, aby okres ten biegł od dnia dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla którego dokonano takiego wyboru.