Monitoring e-handlu stał się priorytetem dla wszystkich administracji podatkowych w Unii. Nowoczesne technologie dające nowe możliwości biznesowe wymagają zmian w podejściu fiskusa, gdyż tradycyjne metody nie sprawdzają się w wirtualnym świecie
Rozmowa z Maciejem Cichańskim z Izby Skarbowej w Bydgoszczy
W Bydgoszczy odbędzie się międzynarodowe spotkanie służb skarbowych w sprawie wykrywania podmiotów unikających opodatkowania w e-handlu. Co będzie najważniejszym tematem?
Monitoring e-handlu stał się priorytetem dla wszystkich administracji podatkowych w Unii. Nowoczesne technologie dające nowe możliwości biznesowe wymagają zmian w podejściu fiskusa, gdyż tradycyjne metody nie sprawdzają się w wirtualnym świecie. Dlatego w ramach programu Komisji Europejskiej FISCALIS IS w Bydgoszczy organizuje 13 – 17 czerwca wizytę roboczą, w której uczestniczyć będą przedstawiciele belgijskiej, duńskiej i brytyjskiej administracji podatkowej. W trakcie spotkania omawiane będą problemy, jakie urzędnicy skarbowi z Unii napotykają w trakcie monitorowania e-handlu. Dyskutowane będą możliwe rozwiązania prawne i organizacyjne pozwalające na uniknięcie tych problemów w przyszłości. Ostatnie dwa dni wizyty będą poświęcone narzędziom informatycznym pozwalającym na monitorowanie sieci w celu wyszukiwania podmiotów uchylających się od opodatkowania.
To już druga edycja wizyty roboczej. Jakie rezultaty przyniosła pierwsza?
Pierwsza odbyła się w 2010 roku. W efekcie zeszłorocznego spotkania udało nam się wdrożyć kilka rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które podniosły naszą efektywność w zwalczaniu przestępstw podatkowych dokonywanych za pomocą internetu. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna wizyta będzie równie owocna.
Jak polska administracja skarbowa radzi sobie z kontrolą internetu?
Wzrost znaczenia internetu w życiu gospodarczym został już kilka lat temu dostrzeżony przez fiskusa. W Izbie Skarbowej w Bydgoszczy powstał w 2009 roku specjalny referat handlu internetowego, którego głównym zadaniem jest identyfikowanie przedsiębiorców unikających opodatkowania swojej działalności gospodarczej prowadzonej w sieci.
Wyniki przeprowadzonych analiz przekazywane są naczelnikom urzędów skarbowych do wykorzystania w prowadzonych kontrolach. W wyniku prac weryfikacyjnych przeprowadzonych przez bydgoski referat dokonano analizy 2316 podmiotów z całego kraju, działających w zakresie handlu elektronicznego, których obroty wyniosły łącznie blisko 700 mln zł.