Prawodawstwo unijne odegrało ogromną rolę w kształtowaniu i zmianie sytemu podatkowego w Polsce. Podatki pośrednie – VAT i akcyza są w pełni zharmonizowane, co oznacza, że ich regulacja została przeniesiona na poziom Unii Europejskiej -mówi Piotr Augustyniak, doradca podatkowy w K&L Gates.
Wczoraj pod patronatem „DGP” odbyło się pierwsze seminarium podatkowe: „wpływ prawodawstwa unijnego na systemy podatkowe państw członkowskich” zorganizowane przez kancelarię prawną K&L Gates oraz Radę Podatkową Lewiatan. Czy to prawodawstwo odegrało znaczącą rolę w kontekście Polski?
Prawodawstwo unijne odegrało ogromną rolę w kształtowaniu i zmianie sytemu podatkowego w Polsce. Podatki pośrednie – VAT i akcyza są w pełni zharmonizowane, co oznacza, że ich regulacja została przeniesiona na poziom Unii Europejskiej. Było to spowodowane koniecznością zapewnienia swobodnego przepływu towarów oraz usług. W przypadku podatków bezpośrednich prawo unijne również odegrało poważną rolę. Wystarczy wskazać dyrektywę w sprawie łączenia i podziału spółek, która stworzyła system transgranicznych przekształceń spółek. Przed dołączeniem Polski do UE polskie prawo handlowe w ogóle nie znało pojęcia transgranicznego przekształcenia spółek.