Nabycie udziałów własnych przez spółkę możliwe jest tylko wtedy, gdy stanowi tak umowa spółki. Jak zaznacza Renata Dłuska, radca prawny, partner w spółce doradztwa podatkowego Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, udziały mogą być umarzane za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe).

- To, kiedy i w jaki sposób nastąpi umorzenie przymusowe, określa umowa spółki. Umorzenie wymaga zgody zgromadzenia wspólników - tłumaczy ekspert.

Przepisy nakazują opodatkować dochód ze sprzedaży udziałów w spółce, jeśli nabywcą była spółka skupująca własne udziały w celu ich umorzenia. Źródło przychodu dla udziałowca, jako osoby fizycznej, stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychodem z udziału w zyskach osób prawnych jest przychód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

- Dochodem z umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze kupna jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem udziałów nad kosztami uzyskania, czyli wydatkami na ich nabycie - wyjaśnia Renata Dłuska.

Stawka zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w wyniku sprzedaży udziałów w celu umorzenia wynosi 19 proc. Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odprowadzenie właściwego podatku w tym szczególnym przypadku nie jest jednak obowiązkiem udziałowca sprzedającego udziały, lecz spółki. Renata Dłuska z MDDP podkreśla, że płatnikiem podatku jest spółka skupująca udziały w celu umorzenia.

- Ma ona obowiązek pobrać podatek w dniu, w którym wynagrodzenie za udziały zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji - wyjaśnia ekspert.

Wynika więc, że tego rodzaju źródła przychodów z kapitałów pieniężnych podatnicy nie muszą wykazywać w zeznaniu PIT-38.

W omawianym przypadku kwotę zryczałtowanego 19-proc. podatku płatnik, którym jest spółka, ma bowiem obowiązek indywidualnie przekazać do urzędu skarbowego.

- Przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz kwot tego podatku podatnicy nie muszą wykazywać w rocznych zeznaniach podatkowych składanych w urzędach skarbowych - konkluduje Renata Dłuska.

Ważne!

Przepisy nakazują opodatkować dochód ze sprzedaży udziałów w spółce, jeśli nabywcą była spółka skupująca własne udziały w celu ich umorzenia

PRZEMYSŁAW MOLIK

przemyslaw.molik@infor.pl