Centrum im. Adama Smitha informuje dziś na swojej stronie internetowej, że Dzień Wolności Podatkowej przypada w tym roku na drugą połowę czerwca. Tymczasem "Rzeczpospolita" podaje, że Dzień Wolności Podatkowej przypada właśnie dziś, czyli 7 czerwca.

Dzień Wolności Podatkowej to granica, od której Polacy pracują już tylko dla siebie. Do momentu jego ogłoszenia pracują na wydatki zaplanowane przez rząd.

To, kiedy dokładnie w poszczególnych latach wypada Dzień Wolności Podatkowej, zależy od przewidzianego na dany rok udziału wydatków publicznych w PKB kraju. Im następuje wcześniej, tym mniejsze obciążenia.

Rok temu Dzień Wolności Podatkowej przypadał 23 czerwca.

"Rzeczpospolita" podając informację Dniu Wolności Podatkowej, powołuje się na "pierwsze tego typu badania Institut conomique Molinari z Paryża", które opublikował krakowski Instytut Kościuszki przy współpracy z fundacją New Direction z Brukseli.

Centrum im. Adama Smitha wylicza Dzień Wolności Podatkowej od 1994 roku. Co roku informuje o jego dacie na specjalnej konferencji prasowej.