Od dziś obowiązuje zasada nieopodatkowania VAT świadczeń polegających na używaniu firmowych samochodów na potrzeby własne. Regulacje te wprowadza ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości i innych ustaw (Dz.U. nr 102, poz. 585).

Jak tłumaczy Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w Kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy, zasada ta wynika z decyzji organów Unii Europejskiej pozwalającej Polsce zawiesić prawo do odliczenia części VAT przy nabyciu niektórych samochodów. Ograniczenie odliczenia VAT jest podyktowane właśnie prywatnym użytkowaniem aut służbowych. Jednoczesne jednak ograniczenie odliczenia VAT i opodatkowanie nieodpłatnego użytkowania pojazdu powoduje podwójne opodatkowanie.

Z tego względu Unia, zgadzając się na zawieszenie prawa do odliczenia VAT, dopuściła możliwość nieopodatkowywania prywatnego użytku takich samochodów. Jednak ustawodawca zapomniał o samochodach, przy których nabyciu kwota podatku do odliczenia wynosiła tylko 50 proc. (a nie 60 proc. jak obecnie).

– Wprowadzone zmiany mają na celu zrównanie sytuacji podatników, niezależnie od tego, jaką kwotę podatku mogli odliczyć, a co ważniejsze obowiązują z mocą wsteczną od początku 2011 r. – dodaje Andrzej Nikończyk.

Ograniczenia polegały na tym, że po 2004 roku przedsiębiorca miał prawo do odliczenia VAT do wysokości 50 proc. lub 60 proc. wartości nabywanego auta albo odpowiednio do 5 tys. zł lub 6 tys. zł. Były one uzasadnione tym, że przy zakupie samochodu osobowego samochód ten może być również wykorzystywany do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Magoora C-414/07 uznano te przepisy za niezgodne z prawem wspólnotowym.

Jednak ograniczenia w odliczaniu VAT od zakupu niektórych samochodów, na podstawie zgody przyznanej w decyzji Rady UE z 27 września 2010 r. i znowelizowanej polskiej ustawy o VAT będą jeszcze obowiązywać do końca 2012 roku.

Ważne!

Przy wykorzystaniu auta do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, dla których stosowane było ograniczenie w odliczeniu VAT od zakupu, w latach 2011 – 2012 nie powstanie nieodpłatne świadczenie