Obowiązkiem sprzedawców olejów opałowych jest sporządzanie i przekazywanie naczelnikowi urzędu celnego do 25. dnia miesiąca, zestawień oświadczeń o ich przeznaczeniu, uprawniających do stosowania preferencyjnych stawek akcyzy. W przeciwnym przypadku zastosowanie ma sankcyjna stawka akcyzy. Wynosi ona 1822,00 zł/1000 l, a gdy gęstość paliw opałowych w temperaturze 15 st. C jest równa 890 kg/2 m3 lub większa – 2047,00 zł/1000 kg. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21195/11) wyjaśniło, że oświadczenia są elementem systemu kontroli prawidłowości obrotu olejami opałowymi.

Resort wskazał, że sankcyjna stawka akcyzy jest niezależna od postępowania mandatowego. MF odniosło się do pytania o możliwość zastosowania czynnego żalu przez sprzedawców oleju opałowego. Resort podkreślił, że jest to uzależnione od spełnienia ustawowych przesłanek.

Czynny żal będzie bezskuteczny, jeżeli został złożony w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, a także po rozpoczęciu czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Resort wyjaśnił też, że w sytuacji niezłożenia przez sprzedawcę oświadczeń nie ma możliwości uzupełnienia tego obowiązku w trakcie kontroli podatkowej.