Zwrot akcyzy od wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT) samochodów budzi wątpliwości. Jak wynika bowiem z wyroku WSA w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 164/11, nieprawomocny), organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnik sprzedający auto sam musi dokonać wewnątrzwspólnotowej dostawy, a więc wywieźć samochód z Polski do jednego z krajów Unii. Sąd nie zgodził się z takim stanowiskiem. Orzekł, że o zwrot akcyzy może się ubiegać polski podatnik bez względu na to, kto dokonał dostawy samochodu.

Zdaniem Marcina Brzezina, doradcy podatkowego z kancelarii Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi, stanowisko organu podatkowego jest niezrozumiałe. Spór dotyczył tego, czy w przypadku WDT, gdy nabywca z innego kraju Unii Europejskiej sam przyjeżdża po samochód, odbiera go w Polsce i samodzielnie wywozi, mamy do czynienia z dokonaniem dostawy uprawniającej do zwrotu zapłaconej akcyzy.

Podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania samochodem jak właściciel, i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej tego samochodu, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, przysługuje zwrot akcyzy. Jak stwierdza nasz rozmówca, również gdy dostawa jest realizowana w imieniu sprzedawcy (tj. transportu dokonuje nabywca) zwrot zapłaconego podatku jest należny, co znalazło uzasadnienie w omawianym wyroku.

Z wyrokiem WSA w Gdańsku zgadza się również Paweł Bębenek, doradca podatkowy i menedżer w Ożóg i Wspólnicy. Wyjaśnia on, że obciążenie akcyzą samochodu powinno nastąpić, jeżeli miejscem jego konsumpcji jest Polska.

– Gdy pojazd został faktycznie wywieziony poza kraj, to niezależnie kto dokonał wywozu (sprzedawca czy nabywca), podatek akcyzowym nie powinien obciążać tego pojazdu – stwierdza Paweł Bębenek.

Dodaje, że podmiot, który występuje z wnioskiem o zwrot akcyzy, jeżeli wywozu dokonał nabywca, musi spełnić określone ustawą warunki, aby zwrot otrzymać.

Poza standardowymi warunkami, czyli wystąpieniem z wnioskiem najpóźniej w terminie roku od dokonania dostawy, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy.

Ważne!

Podatnik dokonujący dostawy auta do UE musi do wniosku o zwrot dołączyć dokumenty o dostawie potwierdzające zapłatę akcyzy, a także oświadczenie od nabywcy, o sposobie wywozu auta poza Polskę