Kas fiskalnych nie muszą stosować przedszkola, szkoły podstawowe i inne szkoły (wyjątki od tej reguły dotyczą m.in. szkół tańca czy zajęć sportowych i rekreacyjnych). Muszą je jednak mieć żłobki. W rozporządzeniu określającym zakres zwolnień z obowiązku stosowania kas (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 930) przewidziano bowiem zwolnienie dla usług edukacyjnych. Te jednak – zgodnie z PKWiU – zaczynają się od edukacji przedszkolnej.

– Opieka nad dziećmi w okresie wcześniejszym niż przedszkole czy bez elementów edukacji jest klasyfikowana jako usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi – wyjaśnia Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP.

Minister finansów nie przewidział szczególnego zwolnienia od stosowania kas dla tych usług. Ekspert dodaje, że dotyczy to również opieki nad dziećmi i młodzieżą niezaliczanej do usług edukacyjnych oraz opieki świadczonej przez opiekunki dla dzieci.

– Placówki te mogą jednak korzystać z ogólnych zwolnień, np. ze względu na limit obrotów czy sposób dokumentowania wpłat – podpowiada Andrzej Nikończyk.

Kasa fiskalna nie będzie potrzebna, gdy obroty żłobka nie przekroczą rocznie 40 tys. zł przy kontynuacji działalności (20 tys. zł przy jej rozpoczęciu). Jednak biorąc pod uwagę opłaty za żłobek, które mogą wynieść od 200 zł do 1,8 tys. zł miesięcznie (w zależności od miejscowości i tego, czy placówka jest publiczna czy prywatna), oraz liczbę dzieci w żłobkach (ośmioro dzieci na jednego opiekuna; przeciętnie jest czterech opiekunów w jednym żłobku), utrzymanie się w ryzach limitu obrotów, a tym samym uniknięcie kasy, może być trudne.

Kasy rejestrującej nie trzeba stosować, gdy całość wpłat jest dokonywana na rachunek bankowy, a z ewidencji i posiadanych dowodów wyraźnie wynika, jakiej transakcji ta zapłata dotyczyła. Problem w tym, że w mniejszych miejscowościach zasadą jest raczej dokonywanie wpłat w kasie żłobka, a nie na konto. Placówki, które chciałyby skorzystać ze zwolnienia ze stosowania kas, powinny wprowadzić obowiązek dokonywania wpłat przez rodziców na konto.

Rozporządzenie przewiduje ponadto zwolnienia dla usług świadczonych w małym wymiarze. Muszą być w całości dokumentowane fakturą identyfikującą nabywcę, liczba usług w poprzednim roku nie może przekraczać 50, a liczba kontrahentów musi być mniejsza niż 20.