Poniesiona przez przedsiębiorcę wstępna opłata od leasingu samochodów jest kosztem pośrednim.
Przedsiębiorca zawarł dwie umowy leasingu operacyjnego i poniósł wydatek z tytułu wstępnej opłaty leasingowej.
Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy leasingu operacyjnego wstępna opłata leasingowa oznacza pierwszą część wynagrodzenia leasingodawcy za użytkowanie przedmiotu leasingu. Przedsiębiorca wystąpił do ministra finansów z pytaniem, w jakim momencie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępne opłaty leasingowe dotyczące zakupu samochodów. Jego zdaniem opłacone kwoty powinny być zaliczone do kosztów w momencie poniesienia wydatku.