Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przekazywania wpłat do budżetu (tzw. janosikowe), które następnie są rozdzielane między biedniejsze samorządy. Jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, gminy przekażą na ten cel w przyszłym roku 651,5 mln zł (w 2011 r. – 619 mln zł), powiaty – 1,068 mld zł (w obecnym roku przekażą 1,13 mld zł), a województwa ponad 687 mln zł (w obecnym roku – 627 mln zł). Oznacza to, że gminy przekażą o 32,5 mln zł więcej, województwa o 24,5 mln zł więcej, a powiaty o 62 mln zł mniej. Łącznie w przyszłym roku jednostki wspomogą biedniejsze gminy, powiaty i województwa 2,4 mld zł.

Przypomnijmy, że niektóre samorządy, jak Mazowsze i Warszawa, nie zgadzają się z obecnym systemem wpłat na janosikowe i złożyły skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Kolejne miasta (np. Kraków) zastanawiają się nad złożeniem podobnych wniosków.