Jeśli kontrola u podatnika wykaże, że informacja na podatek od nieruchomości zawierała błędne dane, właściciel nieruchomości będzie musiał zapłacić dług nawet za kilka lat.
Osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości, mają obowiązek złożyć informację na podatek od nieruchomości wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Na tej podstawie organ podatkowy wydaje decyzje ustalające wysokość podatku. Jeśli jednak w informacji podatnik wykaże np. niższą powierzchnię użytkową do opodatkowania niż w rzeczywistości, to może ponieść tego konsekwencje.
Jak wyjaśnia dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, jeśli organ podatkowy przeprowadzi kontrolę i stwierdzi, że podatnik podał błędne dane w informacji, to po zakończonej kontroli podatkowej powinien poinformować podatnika o możliwości złożenia korekty informacji na podatek od nieruchomości.
Jak wyjaśnia nasz rozmówca, organ kontroli powinien również zbadać, czy decyzje ustalające, które zostały wydane podatnikowi za lata poprzednie, były właściwe.
– Jeśli organ podatkowy stwierdzi, że wyniki kontroli mają znaczenie dla opodatkowania osoby za lata poprzednie, to będzie musiał decyzje zmodyfikować – wyjaśnia Mariusz Popławski.
Zastosowanie w takiej sytuacji znajdą tzw. tryby nadzwyczajne wynikające z Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Organ podatkowy wznowi postępowanie podatkowe lub stwierdzi nieważność decyzji i wyda nową.
– W konsekwencji tych działań organ podatkowy będzie musiał podwyższyć podatek – stwierdza ekspert.
Podatnik będzie musiał więc zapłacić różnicę między podatkiem prawidłowo obliczonym a wcześniejszą zapłatą.
Mariusz Popławski zwraca uwagę, że podatek wynikający z nowych decyzji ustalających trzeba będzie zapłacić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Co więcej, gdy podatnik swoim wadliwym działaniem wprowadził organ podatkowy w błąd, mogą mieć zastosowanie również przepisy kodeksu karnego skarbowego.
13,5 proc. wynoszą obecnie odsetki od zaległości podatkowych