Jak obliczyliśmy, w 2012 r. do samorządów powinno trafić o 2,18 mld zł więcej z PIT niż w roku obecnym oraz 1,1 mld zł więcej z CIT.

Źródła tego wzrostu wpływów są dwa. Po pierwsze rząd założył, że podatnicy PIT i CIT zapłacą fiskusowi więcej daniny niż w 2011 r. A skoro tak, to więcej dostaną też samorządy, które mają określony udział w tych wpływach. Jeśli zrealizują się plany rządu, to wzrost wpływów w gminach, powiatach i województwach może być znaczący. Rząd zaplanował bowiem, że wpływy z PIT wyniosą 42,4 mld zł, a zatem niemal o 10 proc. więcej niż w 2011 r. Jeszcze bardziej mają się poprawić wpływy z CIT. Jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2012 r., wpływy te wyniosą 29,6 mld zł, co oznacza wzrost niemal o 20 proc. w stosunku do roku obecnego.

Po drugie ma się zwiększyć procentowy udział samorządów we wpływach z PIT. Jak podał rząd, łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w przyszłym roku z 48,97 proc. do 49,24 proc. Jeśli chodzi o udział we wpływach z CIT, to ma on zostać na poziomie z tego roku i wyniesie 22,86 proc. Co więcej, z projektu budżetu wynika, że o 3,9 proc. ma wzrosnąć subwencja ogólna.