Podwyższenie opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji wyeliminuje praktykę wykorzystywania tej instytucji jako narzędzia optymalizacji podatkowej przez firmy.
W 2008 roku opłata za interpretację podatkową została zmniejszona z 75 zł do 40 zł. Teraz resort finansów chce jej podwyższenia oraz zróżnicowania, o czym „DGP” informował jako pierwszy. Wynika to z założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej (aktualna wersja z 18 marca 2011 r.). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21074/11) wyjaśniło przyczyny podwyżki. Zdaniem MF obecna wysokość opłaty nie odzwierciedla pracochłonności, a tym samym kosztów związanych z wydaniem interpretacji indywidualnej. Koszt ten wynosi w przybliżeniu 1072 zł.
Organy upoważnione przez ministra finansów do wydawania interpretacji indywidualnych tylko w 2009 roku wydały ich ok. 30 tys. (dla porównania w okresie od stycznia 2009 do czerwca 2010 r. ZUS wydał 816 interpretacji). Ponadto aż 23 proc. wniosków składanych jest przez podmioty rozliczające się w tzw. wyspecjalizowanych urzędach skarbowych. Znaczną część wniosków stanowią wystąpienia o ocenę potencjalnych działań podatników. W opinii MF wysokość opłaty za wydanie interpretacji powinna zostać podwyższona w celu wyeliminowania praktyki wykorzystywania tej instytucji jako narzędzia optymalizacji podatkowej.