Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania, wydatki na połączenie internetowe zaliczy w koszty w takim stopniu, w jakim wykorzystuje internet do prowadzenia firmy.
Wśród osób prowadzących działalność gospodarczą we własnym miejscu zamieszkania – w lokalu czy w domu – wciąż sporo wątpliwości budzi prawidłowe rozliczenie wydatków na sieć internetową zainstalowaną w prywatnym mieszkaniu.
Jeśli dostęp do sieci internetowej służy tylko prowadzonej działalności, to wydatki poniesione na ten cel mogą zostać odliczone od przychodu firmowego w pełnej wysokości. Dokumentami potwierdzającym poniesienie tych wydatków przez przedsiębiorcę są przede wszystkim umowy zawarte między usługodawcą internetowym a podatnikiem, faktury VAT wystawiane na osobę fizyczną prowadzącą działalność.
Problem pojawia się jednak, w przypadku gdy korzystanie z dostępu do sieci internetowej służyło równocześnie celom prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i celom prywatnym (np. domownikom, członkom rodziny przedsiębiorcy).
W opinii Jacka Budziszewskiego, doradcy podatkowego, dyrektora działu audytu podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych, w takiej sytuacji obciążenie kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności tym wydatkiem w całości byłoby nieuzasadnione.
– Wydatki te będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodów, ale wyłącznie w części wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, po wyłączeniu, w ustalonej przez podatnika proporcji, wydatków na korzystanie z internetu dla celów prywatnych, o ile proporcja ta jest w odpowiedni sposób uzasadniona, a wydatek będzie w odpowiedni sposób udokumentowany – dodaje ekspert.
Wydatki te muszą więc spełniać przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Jak dodaje Jacek Budziszewski, do udowodnienia konieczności wykorzystania internetu zainstalowanego w mieszkaniu prywatnym do celów działalności gospodarczej mogą posłużyć np. wydruki potwierdzające kontakty z kontrahentami, dokumenty potwierdzające zakup dostępu do specjalistycznych programów czy też zbiorów przepisów, czy dokumenty potwierdzający dokonywanie gospodarczych transakcji bankowych za pomocą sieci.