Spółka musi pobrać PIT na zasadach ogólnych od wynagrodzenia obcokrajowca po przekroczeniu 183 dni jego pobytu w Polsce.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jakie obowiązki ma płatnik w związku z zatrudnieniem obcokrajowca na podstawie kontraktu menedżerskiego. W analizowanej sprawie wiceprezes polskiej spółki ma miejsce zamieszkania w Republice Południowej Afryki. Miejsce zamieszkania podatnika nie zostało udokumentowane do celów podatkowych certyfikatem rezydencji. Nie przedstawiono także płatnikowi karty czasowego pobytu w Polsce.
Według stołecznej izby wynagrodzenie osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Republice Południowej Afryki z tytułu pełnienia funkcji wiceprezesa polskiej spółki jest opodatkowane 20-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) do momentu przekroczenia 183 dni w roku podatkowym.