Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą mogli dokonywać wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE). Taką zmianę w ustawie o IKE przewiduje projekt nowelizacji, który we wtorek przyjął rząd. Jak wskazuje Joanna Aleksiejczuk, konsultant w MDDP Doradztwo Podatkowe, dochody takich osób z tytułu oszczędzania na IKE będą zwolnione z podatku dochodowego.

Nasza rozmówczyni wyjaśnia, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dochody uzyskane z tytułu oszczędzania na IKE, w związku z gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego oraz wypłatą transferową są zwolnione z podatku. Zwolnienie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy oszczędzający gromadzi oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy przewidują taką możliwość.

– Zwolnienie to będzie miało zastosowanie również do osób nieposiadających na terytorium Polski miejsca zamieszkania, tzw. nierezydentów podatkowych, gdyż przepis ustawy o PIT nie limituje grona osób uprawnionych do takiego zwolnienia – podkreśla Joanna Aleksiejczuk.

Skoro zatem podatkowa preferencja dotyczy osób mających prawo do wpłat na IKE, to od 2010 r. obejmie również nierezydentów podatkowych.

– Projekt nowelizacji znosi ograniczenie dotyczące posiadania polskiej rezydencji podatkowej – wskazuje Joanna Aleksiejczuk.

Oznacza to, że IKE będą mogły zakładać także osoby nieposiadające na terytorium Polski miejsca zamieszkania. Zmiana może być szczególnie interesująca dla Polaków, którzy emigrowali za granicę i stali się nierezydentami, natomiast myślą o powrocie do Polski w przyszłości.

– Taka propozycja umożliwiłaby im oszczędzanie środków na IKE w Polsce – podsumowuje Joanna Aleksiejczuk.