Podatnik, który przebywał w szpitalu na oddziale zamkniętym, może prosić o przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym.
Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację podatnikowi w sprawie możliwości przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora izby skarbowej ustalającej wymiar podatku dochodowego, w sytuacji gdy ze względu na pobyt w szpitalu podatnik nie mógł wnieść takiego odwołania.
Sąd uznał, że naruszenie terminu do wniesienia odwołania nie nastąpiło z winy podatnika. W ocenie sądu w przypadku gdy fiskus został powiadomiony o hospitalizacji podatnika na zamkniętym oddziale psychiatrycznym w okresie, w którym biegł termin do wniesienia odwołania, to rodzaj i charakter choroby podatnika uniemożliwiały mu złożenie odwołania we właściwym terminie.
Sąd uznał również, że jeśli lekarze specjaliści uznali, że skarżąca potrzebowała codziennej opieki psychiatrycznej, to nie powinno budzić wątpliwości, że nie była w stanie zadbać w wystarczający sposób o swoje interesy w tym okresie. Tym samym spełnione zostały przesłanki konieczne do przywrócenia uchybionego terminu. Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt II FSK 399/10