Podatnik od początku roku zaczął prowadzić działalność gospodarczą. Sprzedaje głównie sery i inne wyroby mleczarskie.

– Jaką stawkę podatku od towarów i usług do sprzedaży tych produktów powinienem zastosować – pyta pan Marian z Końskich.

Do końca grudnia 2010 r. sprzedaż produktów mleczarskich podlegała opodatkowaniu według stawki VAT 7-proc. Jednak – jak podkreśla Małgorzata Nicewicz, konsultant w TPA Horwath – od 1 stycznia 2011 r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające wysokość stawek podatku od towarów i usług dla poszczególnych grup towarów. Zgodnie z nowymi zasadami produkty wymienione w załączniku nr 10 do ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu nową zredukowaną stawką VAT w wysokości 5 proc.

Wątpliwości podatników budzi niekiedy to, że wyroby mleczarskie zostały wymienione zarówno w załączniku nr 10 (poz. 21, stawka 5-proc.), jak i w załączniku nr 3 (poz. 28, stawka 8-proc.) do ustawy. Jednak zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w załączniku nr 3 wykaz ten nie znajduje zastosowania do produktów, których sprzedaż jest zwolniona z VAT lub opodatkowana stawką niższą niż stawka, której dotyczy załącznik (8-proc.).

– A zatem sprzedaż wyrobów mleczarskich podlega opodatkowaniu stawką niższą, czyli stawką 5-proc. – podpowiada Małgorzata Niecewicz.

Jednocześnie dodaje, że o tym, jaka stawka powinna zostać zastosowana do danego produktu, decyduje jego sposób kwalifikacji statystycznej (PKWiU). Zasadniczo wszystkie produkty, które zostały zakwalifikowane pod kodem PKWiU 10.5, podlegają opodatkowaniu stawką 5-proc. (sery i twarogi, serwatka, inne wyroby mleczarskie gdzie indziej niesklasyfikowane). Wyjątek od tej zasady – jak zastrzega Małgorzata Nicewicz – dotyczy kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (sklasyfikowanej pod numerem PKWiU 10.51.53.0), której dostawa podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według stawki podatku od towarów i usług 23-proc).

Klasyfikacja towarów

W ustawie o VAT w zakresie stosowania stawki 5-proc. pod kodem PKWiU 10.5 znajdują się wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0).

Podstawa prawna

Załącznik nr 10 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).