Jeśli lekarz specjalista zalecił podatnikowi przyjmowanie insuliny, wydatki na jej zakup może on uwzględnić w PIT.
Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać jedynie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub osoby, na utrzymaniu których pozostają niepełnosprawni członkowie rodziny. Za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki określone w art. 26 ust 7a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Jak podkreśla Ewelina Lelito, starszy konsultant w BDO, należą do nich m.in. wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.
– W ramach tego sprzętu, urządzeń czy narzędzi organy podatkowe dopuszczają możliwość odliczenia wydatku na zakup osobistej pompy insulinowej – wymienia Ewelina Lelito. Uznał tak np. Urząd Skarbowy w Krośnie w interpretacji nr US.PDF/415-14/07, stwierdzając, że pompa insulinowa cechuje się indywidualnym przeznaczeniem i niezbędnością w rehabilitacji oraz ułatwia wykonywanie czynności życiowych w związku z niepełnosprawnością. Możliwe jest również odliczenie wydatków na zakup niezbędnych elementów pompy insulinowej. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPB2/415-244/07-2/IŚ.
Odliczeniu – jak argumentuje Ewelina Lelito – będzie podlegać również zakup insuliny, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określony lek (stale lub czasowo). Zakup insuliny będzie odliczony od dochodu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a 100 zł.
25 dni zostało na rozliczenie PIT za 2010 rok