Możliwość rozliczania podatku importowego bezpośrednio w deklaracji bez konieczności składania zabezpieczenia jest rozwiązaniem pożądanym przez przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego, gdyż uwalnia ich od ciężaru finansowego związanego ze składaniem zabezpieczeń.

Kolejna zmiana ma na celu ułatwienie dokonywania rozliczeń należności celnych i podatkowych podmiotom dokonującym na terytorium kraju wyłącznie importu towarów, których miejscem przeznaczenia jest terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, a wywóz towaru z terytorium kraju następuje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Gdy podmiot ustanowi agencję celną przedstawicielem podatkowym, agencja będzie uprawniona do prowadzenia, w imieniu i na rzecz tych podatników, dokumentacji oraz ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług oraz sporządzania, w imieniu i na rzecz tych podatników, deklaracji i informacji podsumowujących, tj. niektórych czynności, które obecnie mogą wykonywać jedynie doradcy podatkowi. Zmiana daje polskim spedytorom szanse zaoferowania kompleksowej obsługi logistycznej. Towary wprowadzane przez polskie przejścia graniczne oraz porty będą mogły być tu dopuszczane do obrotu w UE i transportowane bezpośrednio do odbiorcy w innym kraju Unii, gdzie będzie on rozliczał VAT od dostawy wewnątrzwspólnotowej. Będzie to znaczne ułatwienie dla podmiotów zagranicznych, które importowane przez Polskę towary kierują dalej do innego państwa członkowskiego, bowiem konieczne formalności podatkowe związane z dalszym przemieszczeniem towaru do innego państwa członkowskiego będzie również mogła wypełniać za takiego podatnika agencja celna będąca przedstawicielem podatkowym.

Celem tych regulacji jest poprawa warunków dokonywania odpraw celnych w Polsce. To zachęta do stosowania uproszczeń, a także podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Polski w stosunku do pozostałych państw UE. W konsekwencji przyniesie to zwiększenie liczby odpraw celnych dokonywanych w Polsce, a co za tym idzie większe wpływy do budżetu z cła i podatków. Zmiany dotyczące agencji celnych mogą również przyczynić się do zwiększenia w nich zatrudnienia.