Podatnik, który koryguje kilka zeznań PIT z powodu tego samego błędu, może złożyć jedno pismo wyjaśniające przyczyny poprawek.
Podatnik zauważył, że w zeznaniach PIT za 2007, 2008 i 2009 popełnił tzw. czeski błąd. W kwocie przychodów za 2007 rok zamiast wpisać 65 tys. zł wpisał 56 tys. zł. Podobnie było w następnych latach. Złożył korektę trzech zeznań.
– Czy mogę dołączyć jedno pisemne wyjaśnienie przyczyn korekty – pyta pan Andrzej z Zakopanego.
Zgodnie z Ordynacją podatkową podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować złożoną uprzednio deklarację podatkową.
Literalne brzmienie art. 81 par. 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty wskazuje, że każda zmiana wprowadzona w złożonej uprzednio deklaracji oraz przyczyna wprowadzonej zmiany powinna zostać wyjaśniona organowi podatkowemu przez dołączenie pisemnego uzasadnienia.
– Przygotowanie pisemnych wyjaśnień przyczyn korekty jest wymogiem formalnym, którego brak powoduje bezskuteczność złożonej korekty – ostrzega Joanna Michalska, ekspert z KPMG.
Przepis ten nie zawiera jednak wyraźnej instrukcji, czy może być to jedno pismo dotyczące kilku deklaracji, czy też pism powinno być tyle, ile korygowanych deklaracji.
W sytuacji gdy podatnik składa kilka korekt tego samego rodzaju deklaracji, dotyczących różnych okresów rozliczeniowych i korekty wynikają z tej samej przyczyny, nie wydaje się konieczne, aby do każdej korekty deklaracji dołączał odrębne wyjaśnienia.
– Uzasadnienie przyczyn korekty może w takim przypadku zostać przygotowane na jednym dokumencie – uważa Joanna Michalska.
W przypadku korygowania kilku różnego rodzaju deklaracji – jak sugeruje Joanna Michalska – w szczególności dotyczących różnych podatków, z praktycznego punktu widzenia wskazane jest przygotowanie i dołączenie odrębnych wyjaśnień do każdej korekty deklaracji, nawet jeżeli korekty wynikają z tej samej przyczyny.
Podstawa prawna
Art. 81 par. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).