Podatnik z początkiem roku założył działalność polegającą na prowadzeniu prywatnego akademika. W okresach świątecznych i wakacyjnych ma zamiar wynajmować pokoje nie tylko uczniom i studentom, ale również turystom.

– Jaką stawką VAT należy opodatkować takie usługi dla turystów i innych osób niezwiązanych ze szkołą – pyta pan Jan z Torunia.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwolnieniem od podatku objęte są usługi zakwaterowania w bursach i internatach świadczonych na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te placówki oraz w domach studenckich świadczonych na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy. Zwolnieniem objęte są również usługi zakwaterowania świadczone odpowiednio na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez inne podmioty, pod warunkiem że podpisały one umowy ze szkołami czy uczelniami na zakwaterowanie tych osób. Określa to art. 43 ust.1 pkt 30 ustawy o VAT.

Jak mówi Łukasz Postrzech, starszy konsultant w Accreo Taxand, od 1 stycznia 2011 r. w związku z nowelizacją ustawy o VAT zakres tego zwolnienia uległ zawężeniu. Do tej pory bowiem dotyczyło ono usług zakwaterowania bez względu na status osób korzystających z tego rodzaju usług, a więc w praktyce mogły korzystać z niego inne osoby niż uczniowie i wychowankowie szkół, studenci czy doktoranci.

Oznacza to, że w przypadku świadczenia przez przedsiębiorcę prowadzącego prywatny akademik, usług zakwaterowania dla np. turystów, zwolnienie od podatku nie będzie mieć zastosowania.

Tym samym cena zakwaterowania dla takich osób będzie powiększona o VAT. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT usługi zakwaterowania opodatkowane są obecnie 8-proc. stawką.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).