Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20364/11) wyjaśniło, jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego stosować do usług pomocy społecznej bez zakwaterowania. Wątpliwości wynikają ze zmiany przepisów w celu ich dostosowania do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. MF podkreśliło, że celem zmian było przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU z 2008 r. bez merytorycznej zmiany przepisów.

Resort poinformował, że przychody ze świadczenia usług pomocy społecznej od 1 stycznia 2011 r. wymienione są w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. r) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Są one odzwierciedleniem usług opieki społecznej świadczonych przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU 85.32.14) oraz usług opieki społecznej związanych z przystosowaniem zawodowym (PKWiU 85.32.15) wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j) tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.

W rezultacie, zdaniem MF przychody uzyskane ze świadczenia tych usług podlegały zarówno w 2010 r., jak i w 2011 r. opodatkowaniu według 17-proc. stawki ryczałtu. Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiąganych ze świadczenia konkretnych usług obowiązująca przed 1 stycznia 2011 r., jak również od tego dnia, nie uległa zmianie.