■ TERMIN PISEMNEGO EGZAMINU. Egzaminy pisemne na doradcę podatkowego odbędą się 14 i 16 stycznia - poinformowała przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego Jolanta Iwin-Garzyńska. Dla osób, które złożyły zgłoszenie na egzamin pisemny po 17 listopada 2007 r. zostanie wyznaczony termin egzaminu w marcu 2008 r.

Więcej www.mf.gov.pl

■ OPUBLIKOWANO AKTUALNĄ LISTĘ. Krajowa Rada Doradców Podatkowych opublikowała aktualną listę doradców podatkowych (stan na 1 stycznia 2008 r.).

Więcej www.kidp.pl

■ ULGI DLA PRODUCENTÓW GIER. Komisja Europejska zezwoliła na zastosowanie przez władze francuskie udogodnień podatkowych, których celem ma być zachęcenie do tworzenia gier komputerowych. Kryteria dopuszczalności takiej pomocy dotyczą ich jakości, oryginalności i wkładu w przybliżanie użytkownikom gier zróżnicowania kulturowego. Producenci gier, którzy podlegają we Francji opodatkowaniu, mogą odliczyć do 20 proc. kosztów produkcji niektórych gier.

Więcej www.taxnews.pl

■ NOWE PRZEPISY W RUMUNII. W Rumunii zaczęły obowiązywać przepisy zmieniające regulacje dotyczące CIT i VAT. Za najistotniejsze uznawane są te zmiany, które harmonizują przepisy rumuńskie z wspólnotowymi zasadami dotyczącymi VAT. Więcej www.taxnews.pl

■ WZROST WPŁYWÓW PODATKOWYCH W CHINACH. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze podatkowe, wpływy budżetowe z podatków w ubiegłym roku wzrosły w Chinach o 30 proc. Ten wzrost jest konsekwencją dynamicznego wzrostu chińskiej gospodarki, który wpłynął na zwiększenie się dochodów chińskich spółek.

Więcej www.taxnews.pl

■ ZAKWESTIONOWANE REGULACJE PODATKOWE. Uznanie za niekonstytucyjne obowiązujących w kantonie Zurych niektórych przepisów podatkowych może doprowadzić do podwyższenia opodatkowania dochodów zagranicznych pracowników. Zgodnie z federalnymi i kantonalnymi przepisami obowiązującymi w Zurychu, zatrudnieni w tym kantonie pracownicy zagraniczni mogą korzystać z udogodnień podatkowych.

Więcej www.taxnews.pl