Jeśli lekarz specjalista zaleci pracownikowi używanie przy komputerze szkieł kontaktowych zamiast okularów i zapłaci za nie pracodawca, takie dofinansowanie będzie zwolnione z PIT.
Minister finansów w interpretacji ogólnej wyjaśnił, jak rozliczać świadczenia związane z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Przyczyną wydania interpretacji były problemy z opodatkowaniem takich świadczeń, zgłaszane przez urzędy skarbowe.
MF powołało się na art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zwalnia on z PIT świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.