Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej. W lutym sprzedał nabywcy z Czech samochód osobowy, który zakupił w salonie kilka miesięcy wcześniej.

– Czy muszę rozliczyć VAT od takiej sprzedaży – pyta Jan z Kłodzka.

Jak mówi Michał Zwyrtek, menedżer w dziale prawnopodatkowym PwC, VAT są co do zasady opodatkowane wyłącznie czynności wykonywane przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 roku nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

– Wyjątek od tej reguły został przewidziany w odniesieniu do osób dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT) nowych środków transportu. Są one podatnikiem z tytułu tej transakcji również wówczas, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej. Osoby takie są zobowiązane do składania deklaracji VAT-11 – dodaje ekspert.

Do złożenia deklaracji VAT-11 będą zatem zobowiązane osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują WDT nowych środków transportu, gdy okoliczności tej dostawy nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy. Z obowiązku tego wyłączone są podmioty prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające takie transakcje w deklaracjach podatkowych (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8).

Ustawa o VAT za nowy środek transportu uznaje pojazdy lądowe (np. samochód, który przejechał nie więcej niż 6 tys. kilometrów lub jest użytkowany nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia jego rejestracji) oraz pojazdy wodne i statki powietrzne, które są szczegółowo określone w słowniku do ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 99 ust. 11 ustawy o VAT terminem na złożenie deklaracji VAT-11 jest ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z WDT nowych środków transportu. Obowiązek podatkowy dla podatników dokonujących okazjonalnej WDT nowych środków transportu powstanie natomiast co do zasady 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawa została dokonana.

Kamil Januszek, konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC, zaznacza, że WDT nowych środków transportu podlega 0-proc. stawce VAT, jeżeli podatnik posiada dokumenty potwierdzające wywóz tych towarów do innego kraju Unii. Podatnik przez złożenie deklaracji ma możliwość odzyskania podatku naliczonego związanego z nabyciem środków transportu, które następnie były przedmiotem dostawy do innego kraju Unii.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).