Senat przyjął uchwalone przez Sejm zmiany do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany te przewiduje ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzenie zmienionej definicji samochodu osobowego wynika z konieczności dostosowania ustawy o PIT i CIT do ostatnich nowelizacji ustawy o VAT. Zgodnie ze zmienioną definicją samochód osobowy będzie to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, m.in. z wyjątkiem pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym.

O kwalifikacji pojazdu jako specjalnego będzie decydować świadectwo homologacji albo decyzja zwalniająca z uzyskania homologacji albo inne dokumenty określone w przepisach o VAT.

Samochodem osobowym nie będzie również np. inny pojazd samochodowy, w którym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 3 lub więcej i jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji nie będą miały określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznawać się będzie za samochody osobowe.

Zmodyfikowana definicja zacznie obowiązywać w ustawach o podatkach dochodowych od początku 2013 roku. Teraz ustawa ponownie zostanie rozpatrzona przez Sejm.