■  SKŁAD WOLNOCŁOWY W PYRZOWICACH. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Zgodnie z projektem obszar jest zlokalizowany na parterze (przyziemie) Terminalu Pasażerskiego 1A oraz na parterze i I piętrze Terminalu Pasażerskiego 1B. Terminale te stanowią przestrzennie jeden obiekt, z wyodrębnionymi ciągami odprawowymi.

Więcej www.mf.gov.pl

■  EGZAMIN NA DORADCĘ. W procedurze zakwalifikowania zgłoszenia na egzamin pisemny decyduje kolejność zgłoszeń. Z ustawy o doradztwie podatkowym wynika, że komisja egzaminacyjna przeprowadza egzaminy w sześcioosobowych składach. Jak poinformowano, oznacza to, że nie można przydzielić większej liczby osób z komisji egzaminacyjnej, by przeprowadzić egzamin dla wszystkich chętnych. Maksymalną liczbę osób zdających egzamin przy jednym składzie komisji określono więc na 100 osób.

Więcej www.mf.gov.pl

■  ULGA PODATKOWA W SZWAJCARII. Władze Szwajcarii opublikowały tekst ustawy przedłużający stosowanie zwolnienia podatkowego, pierwotnie gwarantowanego przez tzw. Bonny Decree. Oznacza to, że od początku 2008 roku dziesięcioletnie zwolnienie z podatku federalnego stosowane będzie w 30 regionach w 11 kantonach.

Więcej www.taxnews.pl

■  PORTUGALSKIE POROZUMIENIA CENOWE. W 2008 roku zaczęły obowiązywać w Portugalii przepisy dotyczące uprzednich porozumień cenowych. Dzięki temu podatnicy uzyskają możliwość ustalania metody określania cen transakcyjnych z podmiotami powiązanymi w porozumieniu z władzami podatkowymi.

Więcej www.taxnews.pl

■  LUKSEMBURG ZMIENIŁ PRZEPISY. Parlament Luksemburga przyjął ustawę zmieniającą przepisy dotyczące Merger Directive. Zmiana związana jest z rozszerzeniem UE o Bułgarię i Rumunię. Przyjęta ustawa przewiduje też obniżenie z 25 do 10 proc. udziału kwalifikującego do skorzystania z udogodnień podatkowych gwarantowanych przez Merger Directive. Przepisy te zaczną obowiązywać z datą wsteczną, od 1 stycznia 2007 r.

Więcej www.taxnews.pl