Pomimo licznych zmian w ustawie o VAT w dalszym ciągu istnieje wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej jako warunku obniżenia podatku należnego. Czy jest szansa na zmianę tych przepisów?
Niestety wśród nowych i planowanych zmian nie ma oczekiwanej przez podatników likwidacji wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej jako warunku obniżenia podstawy opodatkowania, a w konsekwencji także kwoty podatku należnego w przypadku udzielenia rabatu po wystawieniu faktury. Podatnicy muszą więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, do którego skierowane zostało w roku 2010 pytanie prejudycjalne w tej sprawie.
Ustawodawca dokonał jednak pewnej drobnej liberalizacji tych przepisów. Do sytuacji, które dotychczas pozwalały na obniżenie podstawy opodatkowania bez konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, dodał także wszelkie przypadki, gdy w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku. Pozornie jest to rozwiązanie bez znaczenia. Należy jednak pamiętać, że sam art. 29 ust. 4a ustawy o VAT odnosi się wprost do możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania, a nie kwoty podatku należnego. Innymi słowy zmniejszenie kwoty podatku należnego jest jedynie konsekwencją zmniejszenia podstawy opodatkowania.
W praktyce oznacza to, że bez wyłączenia takiego jak to, które zostało wprowadzone dopiero od początku tego roku, podatnicy zmniejszający np. cenę usługi zwolnionej powinni byli wystawić fakturę korygującą, a następnie oczekiwać na potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę. Tymczasem, podobnie jak w przypadku np. eksportu towarów, zmniejszenie to może mieć jedynie pośredni wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego podatnika (jeżeli podatnik rozlicza VAT zgodnie z art. 90 ustawy, to korekta podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo może mieć wpływ na podwyższenie kwoty VAT naliczonego podlegającej odliczeniu). Konieczność uzyskiwania potwierdzenia odbioru korekty w tych przypadkach była zupełnie bezzasadna.