Jeśli darowizna przekazywana w ramach najbliższej rodziny nie przekracza ustawowych limitów, nie trzeba jej zgłaszać w urzędzie skarbowym.
Podatniczka otrzymała od rodziców darowiznę w wysokości 11 tys. zł. W urzędzie skarbowym usłyszała, że gdy darowizna jest od matki i ojca, nie trzeba składać druku SD-Z2, aby nie zapłacić podatku od spadków i darowizn. Jednak gdy taką kwotę przekaże jedno z rodziców, zgłoszenia trzeba będzie dokonać.
Skąd takie zasady? Eksperci podatkowi odpowiadają, że to skutek limitów ustawowych, które obowiązują przy przekazywaniu darowizn.

Limit darowizny

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadku i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej kwotę wolną od opodatkowania w wysokości 9637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do I grupy podatkowej (tj. małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie).
– Kwota wolna dotyczy darowizny od jednej osoby, czyli w przypadku darowizny od obojga rodziców zwolniona z opodatkowania będzie wartość majątku w wysokości 19 274 zł (2 x kwota wolna 9637 zł).
Jedna kwota wolna od podatku obowiązuje w okresie pięciu lat od momentu, w którym nastąpiło ostatnie nabycie – wyjaśnia Adam Laskowski, asystent podatkowy w Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe.

Zwolnienie dla najbliższych

Istnieje także możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania darowizny otrzymanej od najbliższych członków rodziny (tj. małżonek, wstępny, zstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha). Jak podkreśla Joanna Patyk, doradca podatkowy, właścicielka Kancelarii Podatkowej Tax & Business, warunkiem zastosowania zwolnienia z opodatkowania jest złożenie przez podatnika zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.
W przypadku przekazania środków pieniężnych warunkiem zastosowania zwolnienia jest dodatkowo udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych na posiadany przez podatnika rachunek bankowy.
Adam Laskowski dodaje, że wskazane zwolnienie nie dotyczy np. darowizn dla teściów, zięcia oraz synowej.
– Stanowisko organów podatkowych jest prawidłowe w opisanym stanie faktycznym, tj. gdy limity ustawowe dotyczące zwolnienia z opodatkowania nie zostały przekroczone – ocenia Joanna Patyk.
Jednocześnie – jak dodaje nasza rozmówczyni – stanowisko organów podatkowych nie znajduje uzasadnienia w sytuacji, gdy limity określone w ustawie o podatku od spadków i darowizn zostały przekroczone. Wówczas zwolnienie z opodatkowania przysługuje pod warunkiem złożenia przez podatnika stosownego formularza.
6 miesięcy ma podatnik na złożenie formularza SD-Z2, jeśli chce skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn