Zniesienie od 20 lutego podziału hipotek na zwykłą oraz kaucyjną nie będzie miało wpływu na ustalenie stawki w podatku od czynności cywilnoprawnych.
W „DGP” z 3 lutego informowaliśmy, że od 20 lutego mogą pojawić się kłopoty z ustaleniem, czy ustanowienie hipoteki będzie opodatkowane PCC czy nie. Resort finansów w odpowiedzi na nasze pytanie uspokaja. Wyjaśnia, że stawki PCC od ustanowienia hipoteki ustalane są z uwzględnieniem rodzaju wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Wynoszą one: 0,1 proc. kwoty zabezpieczonej wierzytelności w przypadku, gdy hipoteka zabezpiecza wierzytelności istniejące, albo 19 zł w przypadku, gdy hipoteka zabezpiecza wierzytelności o wysokości nieustalonej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) nie odwołuje się w żadnym przepisie do pojęć takich jak hipoteka zwykła lub hipoteka kaucyjna.
W związku z tym – jak podkreśla MF – zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 1075), skutkująca zniesieniem podziału hipoteki na zwykłą oraz kaucyjną, nie będzie miała wpływu na ustalenie stawki w podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki.