ELŻBIETA LIWANOWSKA

doradca podatkowy, Kancelaria Tarwid, Liwanowska i Partnerzy

Nie

W związku z wynajmem nieruchomości na terenie Niemiec nie powstał dla spółki obowiązek podatkowy z tytułu importu usług.

Importem usług jest nabywanie usług, których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium RP, od podatnika, który na terytorium RP nie ma siedziby, miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności. W przypadku importu usług, podmiotem obowiązanym do naliczenia podatku VAT jest podatnik będący usługobiorcą takiej usługi. W związku z powyższym należy określić miejsce świadczenia każdej z nabytych przez spółkę usług.

Miejsce świadczenia usług określa się m.in. na podstawie przepisów art. 27 i 28 ustawy z 11 marca 2004 r. oraz rozporządzenia z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zasada ogólna - wynikająca z art. 27 ust. 1 ustawy - określa miejsce świadczenia jako ten kraj, w którym świadczący ma siedzibę, miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego prowadzi usługę. Istnieje jednak wiele przepisów szczególnych - określających inne miejsce świadczenia - w zależności od rodzaju usługi lub rodzaju usługi i podmiotu będącego jej nabywcą. Zatem według art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości. Oznacza to, że w związku z wynajmem nieruchomości na terenie Niemiec nie powstał dla spółki obowiązek podatkowy z tytułu importu usług.

(KT)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 27 i 28 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).