Usługa rozprowadzania wody świadczona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie musi być ewidencjonowana w kasie fiskalnej.
Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, kiedy należy stosować kasy fiskalne. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik zajmuje się usługami w zakresie rozprowadzania wody. Prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.
Od 1 sierpnia 2003 r. podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej, którą zainstalował dobrowolnie dla usprawnienia rozliczeń. Od maja 2007 r. podatnik ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej, jednocześnie każdemu odbiorcy wystawiając fakturę VAT.
Według katowickiej izby podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Jednocześnie zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2010 r. sprzedaż m.in. usługi w zakresie rozprowadzania wody (ten sam przepis obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. – przyp. red.).
Zatem usługa świadczona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kas rejestrujących. Podatnik może zrezygnować z ewidencji na kasie fiskalnej świadczonych usług.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 stycznia 2011 r. (nr IBPP4/443-1642/10/EJ).