Złożenie wniosku w sprawie przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych nie stanowi podstawy do odstąpienia od egzekucji.
Podatnik złożył wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Jednak urząd skarbowy rozpoczął egzekucję.
– Czy wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zaległości podatkowej wyłącza egzekucję – pyta pan Krzysztof z Płocka.