Spółka zaciągnęła kredyt w złotych, ale chce go przewalutować na euro.

– Jak zaksięgować tę operację – pyta pani Katarzyna z Poznania.

Krystyna Kruszyńska-Marek, menedżer, dyrektor w PKF Centrum Rachunkowości, wyjaśnia, że operacja przewalutowania kredytu spowoduje konieczność dokonania zapisów księgowych tylko w prowadzonej przez jednostkę ewidencji analitycznej do konta 170 – Kredyty bankowe.

Przykładowo firma ABC sp. z o. o. zaciągnęła w maju 2008 r. kredyt bankowy w złotych na 5 lat. Spółce 30 czerwca 2010 r. do spłaty zostało 100 tys. zł (zobowiązanie główne bez odsetek).

W grudniu 2010 r. dokonano przewalutowania kredytu na euro po kursie 4 zł za euro według aneksu do umowy podpisanego z bankiem. Ekspert wyjaśnia, że zobowiązanie z tytułu kredytu po przewalutowaniu wyniosło 25 tys. euro = 100 tys. zł/ 4 zł za euro.

Zaksięgowanie przewalutowanie kredytu z 100 tys. zł na 25 tys. euro: strona Wn konta 170 – Kredyt bankowy (w analityce: Kredyt bankowy w PLN) – 100 tys. zł, strona Ma konta 170 – Kredyt bankowy (w analityce: Kredyt bankowy w EUR) – 25 tys. euro =100 tys. zł.

Krystyna Kruszyńska-Marek podkreśla, że transakcja przewalutowania kredytu ze złotówkowego na walutowy nie generuje różnic kursowych. Przewalutowanie kredytu będzie też neutralne podatkowo.