Przedsiębiorca zamierza zajmować się eksportem. Znajomy podpowiedział mu, jak najszybciej uzyskać pozwolenie celne.

– Czy można być posądzonym o wyłudzenie pozwolenia – pyta pan Michał z Warszawy.

Przepisy prawa celnego uzależniają dokonanie niektórych czynności prawnych i faktycznych od uzyskania stosownego pozwolenia.

Jednak przedsiębiorcy powinni pamiętać, że wyłudzenie pozwolenia (lub innego dokumentu) dotyczącego obrotu z zagranicą towarami lub usługami i używanie go jest przestępstwem z art. 85 par. 1 i 2 kodeksu karnego skarbowego. Czyn ten zagrożony jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Instytucja pozwolenia w rozumieniu wspólnotowego kodeksu celnego, wspólnotowej taryfy celnej oraz polskiego prawa celnego oznacza po pierwsze decyzję organu celnego na określenie postąpienia z towarem, czyli dopuszczeniem go do określonej procedury celnej, np. pozwolenie na dokonanie odprawy czasowej.

Warto pamiętać, że pojęcie pozwolenia ma w prawie celnym wiele znaczeń.

– Pozwolenie to także zezwolenie na prowadzenie określonej działalności w ramach instytucji prawa celnego, np. pozwolenie na prowadzenie składu celnego. Jest to również narzędzie administrowania obrotem towarowym z krajami trzecimi, spoza Wspólnoty, czyli w systemie pozataryfowym – tłumaczy Piotr Wołkowicki, adwokat z kancelarii R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy.

Przepisy prawa unijnego i krajowego przewidują także instytucję zezwolenia np. na eksport. Takie zezwolenia mogą mieć charakter generalny, indywidualny lub globalny, przy czym na eksport wydaje się tylko zezwolenie indywidualne. Kompetencje do wydawania takich zezwoleń ma minister gospodarki.

Wyłudzenie może nastąpić przez podstępne wprowadzenie w błąd organu uprawnionego do jego wydania przez wytworzenie w świadomości osób władnych do podjęcia danej decyzji mylnego wyobrażenia o rzeczywistości.

– Dla przyjęcia, że zachowanie ma charakter podstępny, konieczne jest stwierdzenie, że sprawca podjął działania przebiegłe, pozorujące zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy i utrudniające zarazem wykrycie fałszu – tłumaczy ekspert.

Może się również zdarzyć, że sprawca najpierw wyłudza dokument, a następnie go używa. Wówczas mamy do czynienia z dwoma odrębnymi czynami (art. 85 par. 1 oraz art. 85 par. 2 kodeksu karnego skarbowego).

Ważne!

Wyłudzenie pozwolenia dotyczącego obrotu z zagranicą towarami lub usługami i używanie go jest przestępstwem