ANDRZEJ NIKOŃCZYK

doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy

Możliwe jest stosowanie stawki obniżonej w dotychczasowym zakresie, a więc nie tylko dla budownictwa społecznego, w tym domów i mieszkań większych niż ustawowy limit. Ministerstwo Finansów, aby umożliwić stosowanie stawki 7 proc. również do dostaw domów i mieszkań przekraczających przyjęte limity oraz remontów takich nieruchomości zdecydowało się, m.in. ze względu na krótki czas niepozwalający na przeprowadzenie pełnego procesu legislacyjnego, na wprowadzenie podstawy do stosowania stawki 7 proc. w rozporządzeniu, zamiast przedłużyć stosowanie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy o VAT.

Ministerstwo Finansów przedstawiło 11 grudnia 2007 r. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT, wprowadzający możliwość stosowania stawki podatku w wysokości 7 proc. dla budownictwa mieszkaniowego niezaliczanego do budownictwa społecznego. Przyjęte rozwiązanie jest dość kontrowersyjne, gdyż uzależnia zastosowanie stawki 7 proc. na jeden towar od dwóch różnych podstaw prawnych. Podatnicy więc i tak będą musieli liczyć, jaka część podstawy opodatkowania podlega stawce 7 proc. bo jest budownictwem społecznym, a jaka na mocy rozporządzenia.

Niestety, ministerstwo zapomniało o niektórych elementach procesu budowlanego, które dotychczas były objęte stawką podatku 7 proc., a obecnie nie są zaliczane do budownictwa społecznego. Chodzi mianowicie o infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu (instalacje, przyłącza, dojścia, dojazdy chodniki itp.). Od 1 stycznia 2008 r. brak będzie możliwości stosowania stawki 7 proc. na budowę, remonty i dostawę infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym. W tym zakresie możliwość stosowania stawki 7 proc. nie została przedłużona. Dotknie to w różnym stopniu osoby nabywające mieszkania od deweloperów i budujące we własnym zakresie (systemem gospodarczym). Deweloperzy nabywający tego rodzaju usługi jako związane z budową i sprzedażą domów i mieszkań mają prawo do odliczenia podatku (22 proc.) zapłaconego podwykonawcom, a zatem nie wpłynie to bezpośrednio na cenę nowych mieszkań i domów. Jednakże będzie miało wpływ pośredni, gdyż wymaga to większego zaangażowania finansowego tych podmiotów. Należy się spodziewać, iż podwyższone koszty finansowania inwestycji zostaną przerzucone na nabywców mieszkań i domów, co pośrednio wpłynie na wzrost ceny mieszkań i domów. Następnie koszty te są uwzględniane przez sprzedawcę w cenie mieszkania/domu i nabywca płaci za całość (w tym infrastrukturę) podatek według stawki 7 proc.

Z kolei w zakresie budowy czy remontu prowadzonego we własnym zakresie (prywatni inwestorzy, wspólnoty mieszkaniowe, gminy) brak przedłużenia możliwości stosowania stawki 7 proc. na budowę czy dostawę infrastruktury spowoduje znaczący wzrost kosztów inwestycji (o 15 pkt proc. podatku VAT). Podmioty te, jeśli nie nabywają infrastruktury czy usług w celu wykonywania czynności opodatkowanych - a tak jest zazwyczaj, nie mają prawa do obniżenia podatku naliczonego i poniosą pełen ciężar podwyższonej do 22 proc. stawki podatku VAT. W tym miejscu należy wskazać, iż ECOFIN, dając zgodę na przedłużenie dotychczas stosowanej derogacji dyrektywy, dał podstawę do przedłużenia stosowania stawki 7 proc. również na dostawę i budowę infrastruktury.

(KK)

Podstawa prawna

■ Art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).