Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19517/10) odniosło się do propozycji zastąpienia systemu znaków akcyzy (banderolowania) systemem ochrony marki i kontroli dystrybucji wyrobów przemysłu spirytusowego (RFID – Radio Frequency Identification). Jak wynika z interpelacji, jego wdrożenie niesie korzyści wynikające z istoty systemu znakowania i identyfikacji butelek za pomocą etykiet RFID. Jednoznaczność odczytu danych i brak możliwości ich podrobienia pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa w porównaniu do tradycyjnej banderoli.

Zdaniem resortu system RFID jako system kontroli przepływu towarów oparty na zdalnym odczycie i zapisie danych nie jest w stanie zastąpić funkcjonującego obecnie, sprawdzonego i taniego systemu opartego na znakach akcyzy. Ministerstwo konsultowało możliwość zastosowania systemu RFID z branżą spirytusową.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego nie są zainteresowani wdrożeniem takiego systemu zabezpieczenia produktów, głównie ze względu na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Poprawy bezpieczeństwa obrotu i kontroli wyrobów przemysłu spirytusowego MF upatruje w usprawnianiu działań służb kontrolnych. Resort podkreślił również, że poziom zabezpieczeń, jakie posiadają obecnie stosowane znaki akcyzy, w niczym nie ustępuje zabezpieczeniom banknotów emitowanych przez NBP.