Zawężenie tylko do producentów zwolnienia z VAT nieodpłatnej dostawy żywności powoduje, że sieci handlowe, dystrybutorzy, sklepy i inne podmioty, które chcą przekazać żywność na cele charytatywne, muszą opodatkować takie czynności.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę przez producenta produktów spożywczych, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej.

Jak wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19568), u producentów żywności nie jest możliwe (w przeciwieństwie do handlowców) określenie podstawy opodatkowania VAT uwzględniającej realną wartość produktów spożywczych, gdyż do obliczenia tej podstawy uwzględnia się koszty wytworzenia, które w krótkim okresie nie ulegają zmianie. Argumentacja taka nie znajduje uzasadnienia w przypadku handlowców dokonujących darowizn żywności, gdzie podstawa opodatkowania określona w art. 29 ust. 10 ustawy o VAT pozwala na uaktualnienie ceny nabycia towarów będących przedmiotem darowizny, nawet przy towarach pełnowartościowych, na podstawie ich realnej wartości uwzględniającej np. upływający termin przydatności do spożycia.